– Jeg trodde ikke jeg dugde til noe

Skrevet av: Birgitte Løes og Leif Erling Aasan, frivillige prosjektledere for Aktiv fritid / / Opprettet: 11-07-2012
artikkelbilde
Foto: Leif Erling Aasan

På barnehjemmet Bal Mandir i Kathmandu bor det over 200 barn i alderen nyfødt til 18 år. Før Bistand for barn satte i gang prosjektet Aktiv Fritid i 2008, hadde de ingen aktivitetstilbud utenom tiden de gikk på skolen.

– Før var det ingen som stilte krav til meg om å gå på skolen eller å gjøre lekser. Jeg gjorde det dårlig og trodde ikke jeg dugde til noe. Nå får jeg leksehjelp en time hver dag, også på lørdag som er fridag. Siden jeg gjør en god innsats får jeg lov til å spille fotball. Jeg skulle gjerne spilt basketball også, men leksehjelpen og treningen er på samme tid. Jeg er veldig, veldig heldig. Jeg merker at selvtilliten min øker, og jeg gjør det ganske bra på skolen nå.

Sunita er 14 år og det lyser i øynene hennes når hun forteller om livet sitt etter at Aktiv Fritid ble opprettet. Hun er en av mange barn i det gamle nepalske fyrsteslottet som har fått muligheten til å fylle fritiden sin med spennende aktiviteter. Målet med prosjektet er at barna som bor ved barnehjemmet, skal få sjansen til å utvikle seg som selvstendige mennesker.

– Ny selvtillit

På en liten rød stol nær vinduet sitter Balika. Hun 18 år gammel, med langt sort hår og et rødt pannemerke. Det fritidstilbudet hun setter aller mest pris på er trekkingturene (lange fotturer, red. anm.) i Himalaya.

– Du vet, det er sjelden at jenter fra Kathmandu kommer på trekking, og nesten utrolig at en som er vokst opp på barnehjem gjør det! Det er bare turister som går på trekking, ikke vanlige nepalere. Jeg likte den friske luften og den gode osten de lager der. Jeg turte også å snakke med fremmede og opplevde en ny selvtillit jeg ikke visste at jeg hadde. Jeg fikk se livet i landsbyer og lærte veldig mye nytt. Turen, og det at vi har blitt så gode i basketball, betyr veldig mye for meg.

Leksehjelp

Daglig leder ved Bal Mandir, Rebecca Ordish, er svært fornøyd med prosjektet til Bistand for barn. Hun har jobbet på barnehjemmet siden den australske stiftelsen Mitrataa overtok driften i mai i fjor.

– Da vi overtok, var det mange av barna som hadde sluttet på skolen. For å motivere dem til å fortsette så vi at det ikke var nok å skifte skole eller tilby leksehjelp, vi stilte også krav til bruk av fritiden. Hvis de ønsket å delta i Aktiv Fritid, måtte de gjøre avtale med oss om å gå på skolen, og samtidig å delta på nødvendig leksehjelp. Alle barna får nå delta på minst ett fritidstilbud. De som er ekstra skoleflinke klarer seg ofte fint uten leksehjelp, og har dermed tid til å delta på flere aktiviteter.

Aktiv fritid i Nepal gir barna på Bal Mandir muligheten til å få andre erfaringer enn oppveksten på et barnehjem ellers kan gi. Mye handler om å bli sett og få trygge rammer til å prøve nye ting, oppleve mestringsglede og fellesskap, sette seg mål og nå dem.

Del med andre: