Ambulanse til barnehjem i Kina

Skrevet av: Sidsel Amundsen (mor) og Lene Kjos (datter) / / Opprettet: 03-06-2013
artikkelbilde
Barn på vei til sykehus og behandling i barnehjemmets egen ambulanse, kjøpt med midler fra Bistand for barn.

Institusjonen Hanzhong SWI ligger i et vanskelig tilgjengelig fjellområde, noe som for hindrer at beboerne får nødvendig helsehjelp. Bistand for barn har kjøpt en ambulanse som kan frakte beboerne til sykehus og annen behandling.

Hanzhong SWI er både et barnehjem for foreldreløse og en institusjon for handikappede barn og pleietrengende eldre. Ambulansen vil bli brukt til å kjøre de barna som trenger det til sykehus. Den vil også bli brukt til å kjøre barn med cerebral parese i naboregionene til behandling, i tillegg til å transportere eldre og handicappede barn til bysentrum for trening og rehabilitering.

Ambulansen ble gitt til Hanzhong SWI, som ligger i byen Hanzhong i Shaanxi-provinsen, som en engangsstøtte. Den ble kjøpt inn med midler fra skoleprosjektet som artikkelforfatterne har drevet gjennom 15 år. Gjennom hele denne perioden har faddere og enkeltgivere årlig støttet skolegangen til 20 jenter ved XiLong Wan School og Xiajiazhuang Primary School.

De siste årene har det imidlertid meldt seg utfordringer både i Kina og i Norge som gjorde det vanskelig å fortsette prosjektet, som nå er avsluttet. Etter avviklingen gjensto det imidlertid en del midler på prosjektkontoen, og i samråd med Adopsjonsforum og samarbeidspartneren China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA), ble det bestemt at midlene skulle gå til ambulansen.

Takk til våre givere!

Vi som skriver dette, ønsker å rette en stor takk til alle som har støtte skoleprosjektet i Kina gjennom årene. Vi anbefaler dere nå å støtte et av de andre viktige prosjektene Bistand for barn driver rundt i verden. Har dere spørsmål eller ønsker mer informasjon, så ikke nøl med å ta kontakt med oss enten på e-post: delfin_lck@hotmail.com, eller på telefon 404 13 625.

Bakgrunnen for vårt engasjement er at familien adopterte en nydelig jente fra Kina i 1994. Fra første dag hun kom til oss, har hun beriket våre liv. Derfor følte vi at det var helt naturlig å hjelpe andre barn i Kina. Vi har så mye å gi, og det skal så lite til for å glede de som ikke har så mye som oss.

Hilsen frivillige prosjektledere Sidsel Amundsen (mor) og Lene Kjos (datter) 

Del med andre: