Bistandsarbeidet i 2017

Skrevet av: Bistand for barn / / Opprettet: 27-07-2018
artikkelbilde

Bistand for barn driver utstrakt hjelpearbeid i Adopsjonsforums samarbeidsland. Her er en liten oversikt over det som ble oppnådd i løpet av fjoråret.

Bistand for barn var forberedt på at 2017 – som de foregående årene – kunne bli vanskelig. Derimot ser det ut som inntektsfallet i kjølvannet av færre adopsjonssøkere har stabilisert seg noenlunde. Det ble lagt opp til et budsjett i balanse og ved årets slutt viser bunnlinjen et lite underskudd for Bistand for barn på 4.800 kroner.

Vårt arbeid for barn i vanskelige livssituasjoner fortsatte. Det ble overført 122.000 kroner til sekretariatets fosterfamileprogram for hivsmittede barn i Etiopia, samt 18.000 kroner til barnehjemmet Rasoamanarivo på Madagaskar.

Ingen nye prosjekter ble godkjent i 2017, men det ble gitt en engangssum på 126.000 kroner til å dekke bistandsforpliktelser i Vietnam. Pengene gikk til videreutdanning av ansatte, mat, melk, bleier, medisiner og sykehusbehandling for barn med spesielle omsorgsbehov.

De frivillige prosjektlederne utgjør ryggraden i Adopsjonsforums bistandsarbeid, og samlet til sammen inn 760.000 kroner fra 218 faste givere. I alt ble 886.000 kroner sendt til 14 prosjekter. Dette er en økning på 230.000 kroner fra i fjor, som følger delvis av at noen prosjektledere sender større beløp litt sjeldnere.

Prosjektene som var aktive i 2017 var:

Colombia

 • San José guttehjem i Popayán.
 • El Buen Pastor pikehjem i Popayán
 • San Pablo daghjem i Popayán.
 • Luz y Vida barnehjem i Bogotá.
 • Maria de Nazareth Skolesenter i Pasto.
 • Amparo de Niñas i Bogotá.

Ecuador

 • San Vicente de Paul barnehjem i Quito.
 • Casa Matilde krisesenter for mødre i Quito.

Etiopia

 • Fosterfamilieprogram for foreldreløse, hivsmittede barn i Addis Abeba.

Filippinene

 • Barnevernsutvikling via NORFIL på Filippinene

Nepal

 • Jayantis minnefond i Kathmandu
 • Timure Khaidi landsbyutviklingsprosjekt i Rasuwa
 • Aktiv Fritid på Bal Mandir i Kathmandu

Sri Lanka

 • Barnehjemmene Good Sheperd Convent, The Haven og
 • Prem Nivasa i Colombo. 

Ved utgangen av året hadde avdelingen én ansatt; bistandskoordinator Terje Abusdal i 50 prosent stilling. Bistand for barn har nå til sammen 14 aktive prosjekter i 6 land.

Inntekter fra adopsjonssøkere

Bidragene fra adopsjonssøkerne til bistandsfondet er mer enn halvert siden 2014. Fondet ble etablert sommeren 2007 og skal i hovedsak finansiere Adopsjonsforums bistandsforpliktelser i samarbeidsland. Fram til 1. januar 2014 måtte alle nye adopsjonssøkere betale obligatoriske innskudd til fondet. Denne ordningen ble etter pålegg fra Bufdir endret til å bli frivillig. Bidragene har holdt seg relativt stabile de siste par årene og i 2017 ble det innbetalt 89.500 kroner.

Bistandslotteriet ble gjennomført i perioden mai–september 2017 av K. Aspelund AS – leverandør av lotterimateriell. Lotterirammen var på 40 000 lodd à kroner 25 – i alt 1 million kroner. Det ble solgt 24.700 lodd, som gav et netto overskudd på 411.000 kroner til bruk i 2018.

Gjennomført/oppnådd i perioden:

 • Bistand for barn har nå til sammen 14 aktive prosjekter i 6 land.
 • Det ble samlet inn 760.000 kroner av frivillige prosjektledere gjennom 218 faste givere.
 • Det ble samlet inn 106.000 kroner til prosjekter ledet av sekretariatet fra 25 faste givere. I tillegg kom det inn 116.000 kroner fra adopsjonssøkere, lokalavdelinger og landklubber.
 • Det ble overført 1.152.000 kroner til prosjekter i utlandet.
 • Det tradisjonsrike julemarkedet i Oslo ble arrangert i november og gav et overskudd på 12.000 kroner. I tillegg omsatte landklubbene for 40.000 kroner på sine salgsbord til prosjekter i Colombia, Filippinene, Ecuador, India og Nepal.
 • Nettbutikken «Gaver med mening» hadde en omsetning på 21 000 kroner.
 • Lotteriet ble gjennomført våren 2017, og gav et netto overskudd på 411.000 kroner til bruk i 2018.
 • Bistand for barn bevilget 78.880 kroner i lotterimidler til to ulike prosjekter drevet av frivillige. Det ble ikke bevilget midler til prosjektreiser.
 • Antall følgere på vår Facebook-side var 1579 personer ved utgangen av året, og vårt elektroniske nyhetsbrev hadde pr 31/12-2017 nærmere 2600 abonnenter. 

Vegen fremover

Antall prosjekter og samlet volum på bistandsarbeidet er påvirket av at vi fra 2014 ikke lenger mottar støtte fra Norad. På bakgrunn av dette har sekretariatet de siste årene faset ut fire av sine største prosjekter. Støtte til skolegang i Etiopia var det siste som ble avviklet.

Det vil i den nærmeste fremtid ikke være en prioritet å lete opp nye, langvarig forpliktende prosjekter, men heller støtte mer kortsiktige enkeltinitiativ som er positive for adopsjonssamarbeidet som gjøres i formidlingsavdelingen. I 2018 er det satt av 111 500 kroner til dette formålet.

Del med andre: