En ny hverdag for tyfonrammede barn

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 28-02-2014
artikkelbilde
Det har til nå kommet inn kr 263 567 til nødhjelpsarbeidet på Filippinene, som vil fortsette i lang tid fremover. Illustrasjonsfoto: Canlasa

Mange barn er kommet bort fra familien eller har mistet omsorgspersoner etter tyfonen på Filippinene. Takket være Bistand for barns givere får stadig flere av dem hjelp.

Tekst: Berit Grønvold, prosjektleder for Fosterhjemsprogrammet på Filippinene
Illustrasjonsfoto: Canlasa

28 dager etter katastrofen ble NORFIL, Bistand for barns filippinske samarbeidspartner, informert om at tre mindreårige barn på åtte, ti og tolv år bodde alene under en presenning. De var våte, sultne og omgitt av fluer da NORFIL fant dem. Med bøyde hoder fortalte de at foreldrene deres var savnet – kanskje døde. Barnas onkel, som bodde i nærheten, hadde tatt kontakt med det lokale sosialkontoret og bedt om at barna fikk hjelp. Han hadde selv mistet sin kone, sitt hus og alt de eide, og satt alene igjen med seks egne barn å forsørge. De tre søsknene ble umiddelbart flyttet og bor nå hos sin egen storfamilie på Luzon. Her får barna hjelp til å bearbeide sine traumatiske opplevelser og starte en ny hverdag.

Dette er bare ett eksempel på hvordan NORFIL har hjulpet barn etter at tyfonen Haiyan rammet Filippinene i november 2013. NORFIL har kunnet utføre dette arbeidet takket være gavmilde givere i Norge. Det har til nå kommet inn kr 263 567 til nødhjelpsarbeidet, som vil fortsette i lang tid fremover. NORFIL er en humanitær organisasjon som arbeider innen barnevernet, blant annet med å gi funksjonshemmede barn og unge, samt barn uten omsorg, et bedre liv. Organisasjonen har fosterhjemsprosjekter både i Manila og på Cebu.

Bygging av evakueringssentre
NORFIL har også deltatt i byggingen av evakueringssentre for barn som har kommet bort fra, eller har mistet kontakt med, familien. Dette skjedde i samarbeid med filippinske myndigheter og lokale sosialkontorer. Det ble først opprettet fire slike sentre for barn i Tacloban City. Flere er nå bygget i hele området rundt Visayas.

Etter at den offentlige institusjonen Reception and Study Center for Children (RSCC) i Tacloban ble alvorlig skadet i uværet, har NORFIL evakuert 23 barn fra denne og andre institusjoner. Barna er nå plassert i nye fosterhjem, på barnehjem eller andre typer institusjoner som hadde kapasitet til å ta imot dem, både på Cebu og i Manila. Bortsett fra forkjølelse, sterk hoste og insektbitt var barna i god form. Disse barna er alle frigitt for adopsjon, og flere venter på sine adoptivforeldre. NORFIL har også støttet RSCC både med nytt utstyr og nødvendige forsyninger.

Støtte til sosialarbeidere
Sosialkontorene, med sine profesjonelle sosialarbeidere, utgjør et enestående nettverk i byer og distrikter på Filippinene. De kjenner familier i sine områder og vet derfor hvem som umiddelbart trenger hjelp. De fleste av de barnevernsansatte bor imidlertid i katastrofeområdet, og mistet alt de eide. NORFIL har derfor helt fra begynnelsen av gått inn for å hjelpe sosialarbeiderne – slik at de kan fortsette sitt viktige arbeid. Organisasjonen har blant annet tilbudt transport og andre tiltak som kan lette kommunikasjonen i uframkommelige områder. 34 sosialarbeidere og andre omsorgsarbeidere har dessuten fått økonomisk støtte til å bygge opp igjen husene sine og kjøpe nødvendig inventar. NORFIL vil fortsette å hjelpe denne gruppen.

Ellers har noe av pengene fra Norge gått til innkjøp av mat og nødvendig utstyr til barnehjem, samt kost og losji for NORFIL s sosialarbeidere. Når myndighetene har sett det nødvendig å evakuere barn, har NORFIL sendt eskorter og gitt økonomisk støtte hvis gratis transport ikke har vært tilgjengelig.

Takk!
På vegne av NORFIL vil jeg takke alle for støtten som er kommet inn. En spesiell takk til TransMar AS som årlig har gitt kr 50 000 til NORFIL, og i tillegg ga kr 50 000 til katastrofehjelp. En ekstra takk går også til Ingrid Emmariza Aarskog og Cathrine Holmesland. Umiddelbart etter katastrofen arrangerte de en støttekonsert i Østenstad kirke og fikk inn kr 18 817. Fra Bistand For Barn kom det inn kr 30 000. Tusen takk!

Dette er en katastrofe som det vil ta mange år å rette opp. Mange barn vil i lang tid ha behov for omsorg fra både private og offentlige organisasjoner. Det blir nå et stort behov for å utvide NORFILs fosterhjemsprogram. Ønsker du å støtte programmet, må du gjerne ta kontakt med meg på telefonnummer 22 14 73 83 eller på e-post: beritgro@hotmail.com.

For mer informasjon om NORFIL, gå til organisasjonens Facebook-side: NORFIL Foundation Inc.

 

Del med andre: