Et nytt liv for Abeneth

Skrevet av: Maria Sjuve / / Opprettet: 11-07-2012
artikkelbilde

Abeneth er ei jente på syv år som ble født med klumpfot. Før organisasjonen Handicap National kom til hjembyen hennes i Etiopia, kunne hun knapt bevege seg utenfor huset.

Men det var før. Ved hjelp av Handicap National, ble Abeneth henvist til et sykehus Addis Abeba og operert for et år siden. Hun har fått jevnlig oppfølging av organisasjonen, og har én undersøkelse igjen før hun er helt friskmeldt. Hun går nå på skolen og er veldig glad for mulighetene hun har til å bevege seg fritt.

Abeneth er et eksempel på hjelpen Handicap National tilbyr i Etiopia, støttet av Bistand for barn. Organisasjonen jobber for å integrere funksjonshemmede barn i samfunnet, og etter sitt besøk hos organisasjonen i november 2010 kan Bistand for barn rapportere om flere historier som ligner på Abeneths.

En enklere skoledag

Handicap National arbeider i fem kebeles (slumområder, journ. anm.) i Tulla Sub City i Hawassa, en region sør i Etiopia. Her donerer organisasjonen penger til blant annet operasjoner for barn med ulike handikap, samt bygging av ramper og lignende på skoler for å lette tilgjengeligheten for barn med handikap. Bistand for barn besøkte en av disse skolene, der det er blitt lettere for barn med ulike handikap å komme seg inn i klasserommene.

Bistand for barn støtter også informasjonsarbeid i lokalsamfunnene for å minske stigmatiseringen av funksjonshemmede, og gi opplæring av befolkningen i hvordan man kan forebygge enkelte handikap. I 2010 ble ulike informasjonskampanjer arrangert blant eldre, ledere og kvinner i lokalsamfunnet. Til sammen har 326 personer deltatt på ulike kampanjer.

En annen viktig del av informasjonsarbeidet, er kaffeseremonien, som i etiopiske lokalsamfunn ofte brukes til å ta opp temaer som er viktige for innbyggerne. 617 personer har så langt deltatt på disse seremoniene, der det informeres om de vanskelige forholdene mennesker med handikap lever under. Gjennom dette informasjonsarbeidet fikk 20 familier som har barn med ulike handikap, en bedre tilværelse i 2010.

Jordmoropplæring og klubber

I 2010 mottok over 15 tradisjonelle jordmødre opplæring av Handicap National i hvordan de kan unngå fødselskomplikasjoner som kan skape ulike handikap hos barn. Det er også gitt opplæring til jordmødrene og mødrene under svangerskapet og etter fødsel.

Bistand for barn støtter også en såkalt Anti-Disability Club på barneskolen vi besøkte. I dag er seks elever og en lærer medlemmer i klubben. Hovedoppgaven deres er å drive informasjonsarbeid på skolen og i lokalsamfunnet om ulike typer handikap og årsaker, for å unngå stigmatisering av mennesker med handikap.

Det finnes mange ulike klubber på skolen som driver informasjonsarbeid. Et eksempel er mediaklubbene som gjennom skuespill, dans, musikk og radioshow informerer om hiv, tidlig ekteskap, omskjæring og andre temaer. Dette er en flott måte å informere på, i tillegg til at barna involveres og blir engasjert. Bistand for barn støtter også en videregårende skole i Tulla Sub City med multimediautstyr til tilsvarende klubber. Over 900 studenter og 36 ungdommer er medlemmer av ulike klubber i området.

Del med andre: