Høyres velgere ga mest til bistand

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 11-07-2012
artikkelbilde
8 av 10 nordmenn valgte å støtte et humanitært formål i forbindelse med julehøytiden i 2011. Til glede for barn i andre verdensdeler. Foto: IRINNews

8 av 10 nordmenn valgte å støtte et humanitært formål i forbindelse med julehøytiden. Halvparten av disse har gitt pengene til en humanitær bistandsorganisasjon. Høyest julebistand ble gitt av Høyres velgere. Det viser en landsomfattende undersøkelse gjennomført på oppdrag for Bistand for Barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling.

Givergleden til humanitære bistandsorganisasjoner varierer imidlertid mye i forhold til folks partitilknytning. Kanskje noe overraskende er det Høyrefolk som i størst grad har åpnet lommeboken til humanitære bistandsorganisasjoner i julen. Givergleden til slike organisasjoner er derimot minst blant FRPs tilhengere. Mens hele 45,3 prosent av Høyre velgerne har gitt et bidrag til en slik organisasjon i forbindelse med julen er tilsvarende andel blant FRP velgerne kun 23,3 prosent. 

- Dette var noe overraskende! Tradisjonelt ville jeg trodd at den typiske giver til en bistandsorganisasjon ville være en KRF velger med misjonsbakgrunn, eller en SV tilhenger som gjerne er spesielt opptatt av solidaritetsarbeid. Hvis denne trenden er i ferd med å snu, er dette meget interessant, sier Abusdal.

Givergleden til humanitære bistandsorganisasjoner er også større blant kvinner enn menn. Mens 40,4 prosent av norske kvinner har støttet en slik organisasjon i forbindelse med julen er tilsvarende andel for menn 31,6 prosent.

Det er også store aldersforskjeller når det gjelder hvilke humanitære formål vi har gitt penger til i julen. I den eldste aldersgruppen har flertallet valgt å støtte en bistandsorganisasjon. Blant øvrige aldersgrupper har flertallet støttet andre humanitære formål. Høyest andel blant de som har gitt pengene til andre humanitære formål finner vi i aldersgruppen 25-39 år.

- Dette er egentlig ikke så overraskende, og disse forskjellene kan nok også relateres til sommerens grufulle hendelser på Utøya som berørte et helt folk og som rammet mange unge mennesker i Norge. Når man opplever en slik ekstraordinær hendelse i eget land er det nærliggende å tro at mange også har valgt å støtte humanitære organisasjoner som jobber for vanskeligstilte i Norge, sier Abusdal.    

Av de som som har gitt penger til et humanitært formål i forbindelse med julen har 37,7 prosent gitt inntil 250 kroner, 21,8 prosent har gitt mellom 250-500 kroner og 14,6 prosent har gitt over 500 kroner.

Den landsomfattende undersøkelsen ble gjennomført av InFact News 21. desember 2011, og 1076 respondenter ble spurt over telefon.

Del med andre: