Helseklinikken Baitarini Hospital i India

Skrevet av: Bistand for barn / / Opprettet: 11-08-2018
artikkelbilde
Helseklinikken har siden 2012 blitt drevet gjennom «Venneforeningen for Baitarini Hospital» fordi adopsjonsmyndigheten i India ikke tillot prosjekter fra adopsjons­organisasjoner. Nå er det imidlertid stans av adopsjoner fra India, og prosjektet som i sin tid ble startet av Adopsjonsforum blir igjen tatt inn under Bistand for Barn.

Prosjektet som i sin tid ble startet av Adopsjonsforum blir igjen tatt inn under Bistand for Barn.

Baitarini Hospital ligger i landsbyen Neulia, Puripada i delstaten Odisha, India. Helseklinikken gir et lav­terskel tilbud med helsetjenester til mange små landsbyer i området. Den konsentrerer seg først og fremst om primærhelsetjeneste ved prioritering av kvinner og barn, men alle som kommer til behandling får hjelp så langt som det er mulig med enkle midler.

Klinikken har blitt svært viktig for lokalbefolkningen, noe nesten 19.000 konsultasjoner i løpet av drøye 6 år viser. Det behandles sykdommer som diare, tarmsykdommer, hjerte-karsykdommer og infeksjonssykdommer.Malaria er et stort problem i området. Gravide følges opp spesielt og er en prioritert oppgave sammen med forebygging av sykdommer.

Vår samarbeidspartner Subhadra Mahtab Seva Saddan (SMSS) har gjennom sitt virke vært en viktig sosial aktør i denne delstaten. SMSS driver barnehjem, et hjem for eldre, et internat for unge kvinner, dagsenter og korttidstilbud til hjemløse i tillegg til helseklinikken.

Prosjektleder
Torill Juvet Hermansen har i mer enn 30 år jobbet i Adopsjonsforums sekretariat. Prosjektet drives på frivillig basis og alle innsamlede midler tilfaller prosjektet, bortsett fra bankutgifter.
Torill kan nås på epost: torilljuvet@gmail.com

Støtte
Vil du støtte dette lille, men viktige helseprosjektet kan du enten bli fast giver eller gi en engangsdonasjon til
kontonummer 1503.27.51315

Del med andre: