Hjelp oss å hjelpe!

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 23-04-2014
artikkelbilde
Innsamlede penger brukes blant annet til mat, medisin og klær på barnehjem, bygging av skoler og klinikker, og til å styrke kvinner og barns situasjon i lokalsamfunn. Illustrasjonsfoto: Daniel Griffin

For hvert barn som adopteres er det mange barn som av ulike grunner ikke kan få familie og må bli igjen på barnehjem. Du kan hjelpe dem til å få et bedre liv ved å støtte Bistand for barn, Adopsjonsforums bistandsavdeling!

Illustrasjonsfoto: Daniel Griffin

Adopsjonsforum har tre formål:

  1. Å finne ny familie til barn som trenger det gjennom adopsjon
  2. Å være en interesseorganisasjon for adoptivfamilier
  3. Å hjelpe barn som lever i en vanskelig livssituasjon.

Adopsjonsforums bistandsavdeling, Bistand for barn, er opprettet for å innfri det tredje formålet. Mer enn 9200 barn har fått ny familie i Norge gjennom Adopsjonsforums arbeid, men for hvert barn som adopteres er det mange barn som av ulike grunner ikke kan få familie og må bli igjen på barnehjem. Bistand for barn hjelper hvert år om lag 5000 barn i utsatte familier ved å gi dem et bedre skole- og helsetilbud, ruste opp institusjoner eller støtte fosterhjem og lokale organisasjoner. Dermed når vi ut til utsatte kvinner, barn og lokalsamfunn i samarbeidslandene våre.

Bedrer oppvekstsvilkår
Mer enn 1,2 milliarder mennesker i verden regnes som ekstremt fattige. Å leve i fattigdom kan bety at du ofte ikke spiser deg mett, har få muligheter til å gå på skole, eller at du ikke har tilgang på lege eller medisiner når du er syk.

Bistand for barn gjør en innsats for barn og familier som lever under slike forhold, og bidrar til å bedre barnas oppvekstsvilkår. Innsamlede penger brukes blant annet til mat, medisin og klær på barnehjem, bygging av skoler og klinikker, og til å styrke kvinner og barns situasjon i lokalsamfunn. Selv små bidrag kan gjøre den store forskjellen!

Adopsjonsforums medlemmer har støttet arbeidet vårt gjennom alle år. Når søkere betaler innskudd i forbindelse med adopsjonen, kan de også gi et frivillig beløp til Bistand for barn via samme giro. Vi håper at søkerne vil fortsette å støtte bistandsarbeidet vårt på denne måten. På nettsiden vår er det dessuten mulig å  registrere seg som fadder, bli fast giver eller gi et engangsbidrag. Medlemmer som ikke er i søknadsfasen kan selvfølgelig også støtte bistandsarbeidet vårt. Gaver mellom 500 og 12 000 kroner gir skattefradrag, og dere vil få en oppgave for beløpet ved årets slutt hvis vi har informasjon om personnummer og skattekommune.

Finn ut mer!
Ta gjerne kontakt med oss på e-post: bistand@adopsjonforum.no eller ring oss på telefonnummer 23 28 08 00. Det er i tillegg mulig å følge oss på Facebook!

Del med andre: