Innsamlingskontrollen – en unødvendig merkostnad

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 19-03-2014
artikkelbilde

Bistand for barn har besluttet å melde seg ut av stiftelsen Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal gå til prosjektene – ikke til unødvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.

Da Bistand for barn fikk godkjent en avtale for prosjektstøtte fra Norad i 2010 var det et krav at vi meldte oss inn i Innsamlingsregisteret og stiftelsen Innsamlingskontrollen. Grunnen til at Bistand for barn melder seg ut er at det er at ordningen krever mye merarbeid, at tjenesten er altfor dyr og at vi ikke mottar Norad-støtte i 2014.

Det er viktig at det finnes en kontroll med alle de små og store aktører som driver med innsamling. Det er mange useriøse grupper og firmaer som samler inn penger. For å bli godkjent av Innsamlingskontrollen kreves det at minst 65 prosent av innsamlede midler går til innsamlingsformålet. Bistand for barn har uten problemer oppfylt dette kravet i årene da vi var medlem.

Årlig kontroll
Våre givere kan være trygge på at innsamlede midler kommer fram selv om vi nå må fjerne Innsamlingskontrollens logo fra vårt informasjonsmateriell og hjemmeside. Regnskapet til Bistand for barn kontrolleres hvert år av en statsautorisert revisor fra Davita AS. Bistand for barns landslotteri kontrolleres også av revisor og det offentlige Lotteri- og stiftelsestilsynet. Overskuddet av lotteriet er Bistand for barns største inntektskilde hvert år.

Stiftelsen Innsamlingskontrollen er driftet fra et advokatkontor og fikk i sin tid godkjenning fra Kirke- og utdanningsdepartementet for å være registerfører for Innsamlingsregisteret. For å utføre dette arbeidet har stiftelsen krevd betaling ut fra Adopsjonsforums samlede regnskap – inkludert adopsjonsarbeidet som utgjør 90 prosent av foreningens virksomhet – som ikke har noe med innsamling og bistand å gjøre. Dette betyr at selv med et beskjedent bistandsbudsjett på 2,2–2,4 millioner kroner, skulle vi betale nesten like mye som store bistandsorganisasjoner som Røde Kors og Redd Barna. Dette fant vi helt urimelig, og Innsamlingskontrollen ga oss avslag i prisen etter at vi klaget. Vi har derfor betalt kr 15 000 pr år fra 2010 til 2012. Øvre tak for de store organisasjonene er kr 40 000 per år.

Kritikk fra andre organisasjoner
Til tross for rabatten ønsker Adopsjonsforum/Bistand for barn ikke lenger å være medlem av Innsamlingskontrollen. Vi vil at innsamlede penger skal gå til prosjektene – ikke til unødvendige ekstra revisjons- og kontrollkostnader.

Organisasjoner som Frelsesarmeen har valgt å stå utenfor Innsamlingskontrollen, som er blitt kritisert for å gi inntrykk av at alle seriøse organisasjoner må være medlem hos dem. Flere organisasjoner føler seg tvunget inn i dette systemet fordi Norad krever det. Noe av kritikken kan du lese på stiftelsen Soria Morias hjemmeside.

Del med andre: