Kjempegave fra Etiopiaklubben

Skrevet av: Bistand for barn / / Opprettet: 27-09-2016
artikkelbilde
Foto: Dietmar Temps

Tusen takk til Etiopiaklubben for en kjempedonasjon på 118 416,50 kroner til vårt fosterfamilieprogram for hivsmittede barn i Etiopia. Beløpet er nok til å dekke ett års drift av dette viktige prosjektet som vil fortsette i minst 10 år til – frem til yngstemann er 18 år.

Prosjektet er vårt eneste i Etiopia for tiden og i dag er det 18 barn i fosterfamilier. Disse barna har bodd på Adopsjonsforums transitthjem i Etiopia, og ventet på familie i Norge. Under helseundersøkelsene viste det seg at barna var hivsmittet, og adopsjonsprosessen ble stoppet da norske myndigheter tidligere ikke tillot adopsjon av barn med hivsmitte.

Prosjektet drives av den etiopiske partnerorganisasjonen VOFAD, som gir opplæring og rådgiving til fosterfamiliene. Familiene gjennomgår blant annet et 5-dagers kurs hvor de lærer å leve med et hivsmittet barn i huset. De lærer om medisinering, viktigheten av riktig kosthold og god hygiene. VOFAD sørger for innkjøp av riktig mat, medisiner og sanitærartikler til alle barna, og sørger for medisinsk oppfølging. De arrangerer også oppfølgingskurs for fosterforeldrene.

En stor takk til Etiopiaklubben for innsatsen for bistandsarbeidet gjennom mange år!

Del med andre: