Loddsalget er i gang!

Skrevet av: Bistand for barn / / Opprettet: 04-06-2018
artikkelbilde
Det årlige loddsalget er vår viktigste inntektskilde for å kunne hjelpe barn som lever under dårlige oppvekstvilkår i Adopsjonsforums samarbeidsland.

Det årlige loddsalget er den viktigste inntektskilden for å kunne drive Adopsjonsforums hjelpearbeid, koordinert av Bistand for barn. Hver vår får Adopsjonsforums medlemmer tilsendt lodd i posten, som de enten kan selge til andre eller kjøpe selv.

Det er selvsagt mulig å reservere seg mot å motta lodd, men vi håper at flest mulig av våre medlemmer takker ja og bidrar til å støtte Bistand for barns viktige arbeid!

Salgsperioden varer frem til 31.8.2018. Usolgte lodd kan returneres innen 20.9.2018.

Del med andre: