Ny skole for flyktningbarn!

Skrevet av: Ingerlise Oudenstad / / Opprettet: 07-07-2014
artikkelbilde

Barn av lutfattige, internt fordrevne flyktninger i Colombia har ofte dårlige framtidsutsikter. Nå tilbys denne marginaliserte gruppen utdanningsmuligheter ved et nytt skolesenter i byen Pasto!

Takket være Pasto-prosjektets trofaste givere ble det nye skolesenteret Maria de Nazareth offisielt åpnet 11. mars 2014. Det har tatt 15 år å bygge senteret, men nå åpenbarer det seg som en diamant i åssiden over Pasto – med sine åtte undervisningsbygninger og tre boliger for ulike ansatte.

I 1992 reiste flere familier til den vakre byen Pasto helt sør i Colombia, for å adoptere sine barn. Mange ble oppmerksomme på hvilke store forskjeller det var i samfunnet og bestemte seg for å prøve bedre forholdene for noen av de fattigste. Blant disse utgjorde internt fordrevne flyktninger den mest marginaliserte gruppen, som også var utestengt fra samfunnet. Nonnen Regina Inés hadde på dette tidspunktet startet arbeidet med å gi flyktningbarn en bedre tilværelse. Adoptivforeldrene med barn fra området bestemte seg for å støtte arbeidet hennes, og utgjorde etter hvert en stadig større givergruppe.

Beskyttelse av jenter

Søster Regina Inés kom til Pasto i 1986 med to tomme hender. Hun fikk da overta et lokale vis a vis Santiago-kirken og startet opp et barnehjem med ti barn. Hun oppdaget fort at det var et stort behov for å beskytte jentene i samfunnet, så i samarbeid med direktøren for barnevernet i Nariño fylke startet hun barnehjemmet Centro de Proteccion Maria de Nazareth, med 140 jenter. I tillegg til oss i Pasto-prosjektet mottok hun støtte til barnehjemmet fra sin egen nonneorden, Bebudelsesnonnene, både i Spania og Italia.

Ved siden av å starte barnehjemmet, kjøpte Inés en liten gård utenfor Pasto, for å huse gravide unge jenter. Her ble det gitt undervisning i ernæring og helse, matlagning, søm og keramikk, for å gi dem muligheter til å ta seg av barnet de ventet, og skaffe seg et arbeid etter fødselen. På grunn av mye vold i området, ble gården etter hvert solgt, og for pengene kjøpte Søster Regina Inés en tomt i åssiden over Pasto. Det ble starten på skolesenteret som i år endelig sto ferdig.

Praktisk utdanning

Da administrasjonsbygningen og de første klasserommene var ferdige etter et års tid, startet undervisningen opp i fire kurstrinn. Litt etter litt har stadig flere bygninger kommet til, og skolen teller i dag 300 elever. Her får barn og unge (opp til 20 år) vanlig undervisning fra 7.00 om morgenen til klokken 13.00 på ettermiddagen. Barn ned i toårsalderen går i barnehage.

På ettermiddagen tilbys forskjellige praktiske utdanninger til elevene i ungdomsskolen og videregående skole. Her kan de få opplæring i tresløyd, søm, baking og foto. Intensjonen med å undervise i praktiske fag er at elevene skal ha muligheten til å få seg et arbeid når de er ferdige på skolen. Gjennom opplæringen kan elevene produsere varer som selges for å generere penger til driften av skolen. 

To busser kjører rundt i byen for å hente elevene til skolen. Pasto-prosjektet har bekostet den ene bussen med midler fra Bistand for barns årlige loddsalg. Gjennom loddsalget har vi også mottatt penger til forskjellige investeringer på skolen.

Unik fotoundervisning

Det er blitt undervist i foto ved skolen gjennom ett år. Læreren er en dyktig colombiansk fotograf som har hatt mange kurs for fotointeresserte tidligere. Ungdommer som ikke er tilknyttet skolen, har også mulighet til å melde seg på fotoundervisningen, det tilbys nemlig ikke fotoundervisning i selve Pasto. Tanken er å få til en «omvendt integrering» gjennom at byungdom oppsøker flyktningeungdommen ved skolesenteret i byens «utkant». For å opprette dette unike undervisningstilbudet, kjøpte Pastoprosjektet inn 20 digitale kompaktkameraer. Undervisningsprogrammet mottar også støtte fra Oslo Fotomaraton, som skaffet prosjektet noen speilreflekskameraer.

Det var stor interesse for fotoundervisningen, og 20 elever meldte seg på ved oppstart. Ti av dem tok eksamen, og tre av disse ble så interesserte i fotofaget at de ønsker å gjøre det til sitt levebrød. De som gjennomførte eksamen får være med som hjelpelærere når neste skoleår starter.

Kurset resulterte i en utstilling som først ble vist til alle som kom på den høytidelige åpningen av skolen. Siden ble utstillingen flyttet til Unicentro, et stort kjøpesenter i Pasto. Skolen fikk mye oppmerksomhet i dagene utstillingen varte, og mange var fascinert av det de fikk se. Lærere og elever var også til stede på senteret, og snakket med de besøkende.

Bildene som ble vist på utstillingen, var for det meste fra lokalmiljøet rundt skolen og i byen. Det ble også noen ekskursjoner til La Cocha, sjøen rett utenfor byen, Las Lajas, en basilika som ligger i Ipiales på grensen mot Ecuador, og til havnebyen Tumaco ved Stillehavet.

Støtt prosjektet!

De tre som ønsker å jobbe videre med faget, er Leo David (16 år), Camilo (14 år) og Rosa (tolv år). De hadde forskjellige tilnærminger til arbeidet sitt, og Rosa har allerede fått en liten jobb som fotograf på fylkesmannens pressekontor. De trenger av og til noen bilder til sine rapporter.

Etter å ha blitt litt kjent med disse tre elevene og sett hvilken glede de har av å ta bilder de dagene vi i Pasto-prosjektet besøkte skolen, har jeg et ønske om å skaffe dem hvert sitt speilreflekskamera. Jeg vil derfor oppfordre leserne til å støtte dette initiativet, og i tillegg støtte alle de andre flotte elevene ved det nye skolesenteret. 

Ta gjerne kontakt med: pastoforeningen@oudenstad.no

Del med andre: