Samlet inn kr 35 000 til Bistand for barn!

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 29-11-2013
artikkelbilde
Bilde fra Adopsjonsforum Agders basarplaket.

17. oktober holdt Adopsjonsforum Agder basar- og familiedag i Kristiansand. Ved slutten av dagen kunne de driftige sørlendingene overføre hele kr 35 000 til Bistand for barn!

Adopsjonsforum Agder ønsket å bruke kr 15 000 av pengene på prosjektet Vi bygger for barn. For beløpet kunne de sponse innlegging av fire toaletter og vann på den nye skolen.

Det resterende beløpet er øremerket andre prosjekter som drives av Bistand for barn.

Vi takker så mye for Adopsjonsforum Agders innsats og deres fantastiske gave! Pengene vil garantert komme til stor nytte!

Del med andre: