Slutt for CRAN hjelpeprosjekt

Skrevet av: Elisabeth Sandt og Bjørg Selnes / / Opprettet: 11-12-2018
artikkelbilde
Bjørg, Ximena og Elisabeth under avslutningsbesøket i Bogota i 2018.

CRAN hjelpeprosjekt i Colombia avvikles etter 32 år. En stor takk til alle som har bidratt i alle disse årene.

Det er i år 40 år siden CRAN (Centro para el reintegro y atencion del Nino) ble startet av Ximena Lleras. Hun er fortsatt, i en alder av 80 år, aktiv og kommer hver morgen til kontoret for å arbeide.  Det var i mange år adopsjoner til Norge fra dette barnehjemmet, men ikke nå lenger.

CRAN hjelpeprosjekt kom i gang etter et besøk av Ximena i Norge i 1986. Vi har selv adoptert barn fra CRAN så det var naturlig for oss å hjelpe CRAN med å fullføre byggingen av CRANS nye prosjekt i Suba. Dette var et prosjekt som skulle være for psykisk utviklingshemmede barn. En gruppe barn som hadde det vanske­lig. Etter noen år ble dette prosjektet skrinlagt og bygningene i Suba gikk over til å være et vanlig barnehjem. For å unngå blanding av hjelpeprosjekt og adopsjon gikk vi derfor over til å støtte mødrehjemmet i sentrum av Bogota.

Vi har bidratt med midler til CRAN siden 1986, dvs i 32 år. En kjempestor takk til alle dere som har bidratt som faddere og med donasjoner i alle disse årene. I årenes løp har vi fått inn penger på mange måter. Vi har solgt støtteaksjer, trolldeigfigurer, pepperkaker, tøydukker laget av mødrene på CRAN, men grunnmuren var hele tiden de faste giverne, stort sett familier som hadde adoptert fra CRAN. Da det ble slutt på adopsjoner fra CRAN, ble det også vanskeligere å få faddere og dermed inntekter til prosjektet.

Det er fortsatt mulig å støtte CRAN for de som ønsker det. Dette kan gjøres direkte på www.cran.org.co.

I starten bidro vi med å innrede det nye barnehjemmet i SUBA. Barnehjemmet som ble bygd, lå i utkanten av Bogota så vi ­finansierte også en buss for å frakte barn og ansatte. Byen (som nå har 9 millioner innbyggere) strekker seg nå helt ut til Suba. Etter at vi startet å støtte mødrehjemmet i Bogota sentrum, har vi støttet renovering av rommene til de som bodde der i løpet av graviditeten, bidratt til å pusse opp mottaksrom for fysioterapeut, vaskerom, generell drift til bl a psykologhjelp, oppgradering av kjøkkenet, oppgradering av gulv, samt anlegg av en vakker japansk hage for mødrene. Mødrene, som bodde på mødrehjemmet under graviditeten, fikk hjelp og støtte av sosialarbeidere og psykolog. De fikk også arbeidstrening mens de bodde på mødrehjemmet.

Mødrehjemmet i sentrum er nå solgt på grunn av dårlig økonomi. Alt foregår på CRAN i Suba. Også gravide kommer dit. De bor ikke der, men får psykologhjelp og hjelp fra sosialarbeider. CRAN har ikke fosterhjem lenger da dette ble for dyrt. Foster­hjemmene er overtatt av ICBF.  Det bor 62 barn på CRAN. Mange av barna kommer fra området rundt CRAN. Barna får skolegang og det arbeides med foreldrene for å lære de om prevensjon – Ajuda por Colombia.  Av de 62 barna er 10 barn fra ICBF som de forbereder for adopsjon. Barna kan bo på CRAN til de er 8 år. Etter det blir de tilbakeført til familien om det er mulig, adoptert bort eller til andre omsorgsmuligheter. 

CRAN jobber i tillegg med flere prosjekter rundt omkring i Colombia, eksempelvis i Cartagena hvor de arbeider med fattige foreldre. Og i Mocoa, som ligger sørvest i Colombia på grensa til Ecuador og Peru har de et prosjekt hvor de henvender seg til foreldre og lærere. CRAN har sosialarbeidere som jobber med familiene i de fattige områdene sør i Bogota (Soacha) hvor forholdene er svært dårlige. De har også et program for 37 tenåringer som har vært i FARC. Målet er å gi dem tilbake identiteten som colombianere, at de får bosted og skolegang. 

Vi har hatt god kontakt med prosjektet i løpet av disse årene og det er med vemod vi nå avslutter prosjektet etter 32 år. Men nå har både alder og manglende muligheter til å samle inn penger innhentet oss. 

Tusen takk igjen til alle som har bidratt!!

Elisabeth Sandt og Bjørg Selnes

Del med andre: