Takk for gavene!

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 04-06-2014
artikkelbilde
Bistand for barn vil takke for de generøse gavene, og forsikrer om at pengene vil bli brukt der de trengs mest! Illustrasjonsfoto: wanderinghome

De første månedene av 2014 mottok Bistand for barn flere rause donasjoner fra ulike støttespillere. Vi vil takke dem alle!

Illustrasjonsfoto: wanderinghome

Bistand for barn mottok 3. mars 2014 kr 20 000 fra Adopsjonsforum Troms/Finnmark. Pengene skal fordeles slik:

  • Kr 12 000 går til skolebyggingsprosjektet i Etiopia
  • Kr 3000 går til Bistand for barns prosjekter i Popayán, Colombia
  • Kr 5000 disponeres fritt av Bistand for Barn etter eget behov

Samme dag mottok vi kr 20 00 fra Adopsjonsforum Hordaland. Nesten 10 000 kroner overleveres fra Grasrotandelen, resten av beløpet er en gave fra lokallaget. Lokallaget overlater til Bistand for barn å disponere pengene etter hvor de behøves mest.

4. mars 2014 fikk Bistand for barn kr 40 000 i støtte fra Adopsjonsforum Rogaland. Lokallaget ønsker at pengene brukes på prosjektet «Vi bygger for barn».

Etiopiaklubben har samlet inn hele kr 63 462 til Bistand for barn. Klubben ønsker at midlene skal øremerkes prosjektene som drives i Etiopia: «Vi bygger for barn» og fosterhjemsprogrammet for hiv-smittede barn.

Fra januar til mars 2014 overførte søkere over 14 000 kroner til Bistand for barn i forbindelse med innbetaling av forskudd til adopsjoner.

Bistand for barn vil takke dere alle for disse generøse gavene, og forsikrer om at pengene vil bli brukt der de trengs mest!

Del med andre: