Takk til gavmilde givere!

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 26-06-2014
artikkelbilde
Bistand for barn bruker pengene vi mottar blant annet på skolegang for fattige barn.

Siden slutten av mars har Bistand for barn fått inn flere svært hyggelige donasjoner. Vi vil takke så mye, og forsikrer om at pengene vil bli brukt på dem som trenger det!

  • 28. mars mottok Bistand for barn kr 6000 fra Adopsjonsforum Hedmark/Oppland.
  • 3. april kom det inn kr 15 000 fra Adopsjonsforum Sunnmøre.
  • I april betalte søkere inn kr 8500 i forbindelse med forskudd til adopsjoner.
  • Fra et bryllup kom det inn kr 11 500.
  • I forbindelse med en 40-årsdag ble det samlet inn kr 4900.
  • Hornnes barneskule samlet inn kr 5900 til Bistand for barns skolebyggingsprosjekt i Etiopia.

Vi vil igjen uttrykke vår takknemlighet, og bruke pengene på barn som trenger hjelp og beskyttelse i flere av Adopsjonsforums samarbeidsland.

Del med andre: