Utenriksdepartementet tar selvkritikk

Skrevet av Bistand For Barn / Opprettet: 11-07-2012
artikkelbilde
Statssekretær i Utenriksdepartementet, Arvinn Eikeland Gadgil (SV).

Klassekampen har konfrontert Utenriksdepartementet med en undersøkelse som viser at bare 4,8 prosent av nordmenn har mest tillit til mellomstatlig bistand.

I artikkelen «Får bistandsrefs» fra lørdag 11. februar, konfronterer Klassekampen statssekretær Arvinn Eikeland Gadgil med nordmenns manglende tillit til mellomstatlig bistand. Den lave oppslutningen fremkommer i en undersøkelse gjennomført for organisasjonen Bistand for barn. Gadgil mener at regjeringen har vært for dårlig til å videreformidle suksesshistoriene fra bistand gitt fra norsk statskasse til andre lands myndigheter.

- Vi har vært for dårlige til å informere om de positive effektene av denne bistanden. Det finnes ingen beviser for at såkalt stat-til-stat-bistand er mindre god enn annen bistand, sier Gadgil i artikkelen.

Korrupsjon og Frp

Statssekretæren i Utenriksdepartementet har samtidig forståelse for at stat-til-stat-bistanden kommer dårlig ut i undersøkelsen.

- Det har vært en rekke korrupsjonssaker i utviklingsland der landenes myndigheter er involvert, sier Gadgil.

Hovedansvaret for at stat-til-stat-bistand får en lav rangering på tillitsskalaen, plasserer SV-eren Gadgil likevel på sin politiske motstander:

- Det har vært en svartmaling fra dem som ikke nødvendigvis er tilhengere av bistand generelt. Frp har vært en sterk kritiker av stat-til-stat-bistand, og har drevet med en uberettiget karikering av bistanden, påpeker Gadgil.

Størst tillit til organisasjoner

Spørreundersøkelsen viser at frivillige og overstatlige organisasjoner har langt større tillit i befolkningen enn mellomstatlig bistand. Om lag 13 prosent av respondentene oppga at de har mest tillit til små organisasjoner som Bistand for barn.

Når det gjelder bistand rettet mot barn, oppga fire av ti at de ville støtte skolegang og yrkesopplæring for barn, et arbeid Bistand for barn driver i utstrakt grad. Ti prosent oppga at de ville støtte prosjekter som gir psykologhjelp til seksuelt misbrukte barn.

I sin artikkel spør Klassekampen om undersøkelsen vil få følger for Bistand for barns prioriteringer:

- Den bekrefter i alle fall at vi er på riktig vei med arbeidet for å gi overgrepsofre psykologhjelp, og vi ønsker å se på muligheten for å utvide dette, svarer koordinator for Bistand for Barn, Terje Abusdal.

Artikkelen «Får bistandsrefs» sto på trykk i papirutgaven av Klassekampen, lørdag 11. februar.

Del med andre: