Historikk

Da Adopsjonsforum (tidligere Adopsjonsopplysning) ble grunnlagt i 1970 ble det etter kort tid startet opp bistandsarbeid. Opprettelsen av bistandsprosjektene var et resultat av at adoptivforeldre som hadde hentet barn i deres opprinnelsesland så behovene for de barna som ble igjen. I løpet av siste halvdel av 1970–tallet var flere av dagens prosjekter allerede i gang i land som Bolivia, Colombia og Ecuador.

Til å begynne med var prosjektene ofte uformelle og uorganiserte. Prosjektene ble etter hvert samordnet gjennom et Hjelpearbeidsutvalg (HU). Utvalget og prosjektlederne var alle engasjerte frivillige.

Etter hvert som prosjektene ble stadig flere, og mer omfattende, ble også ansvaret som falt på de frivillige større. Myndighetene i flere samarbeidsland ba også etter hvert Adopsjonsforum om å øke bistanden. Adopsjonsforum som forening ønsket i tillegg å få et bredere fundament for sitt arbeid, og ønsket å øke sin satsing på bistandsarbeid. I 2007 ble bistandsarbeidet omorganisert, og en egen enhet i Adopsjonsforums sekretariat ble opprettet. Senere samme år fikk denne virksomheten navnet Bistand for barn.

I dag støtter Bistand for barn 14 prosjekter i syv av våre samarbeidsland. Over 5000 mennesker nyter hvert år godt av vårt arbeid for å bedre barns oppvekstkår. Over tyve frivillige prosjektledere i Norge er engasjert i bistandsarbeidet. Informasjon om bistandsarbeidet blir aktivt kommunisert til våre ca. 2200 medlemsfamilier, som er fordelt på 13 lokallag, – i tillegg til 12 landklubber og mange andre eksterne givere.

Del med andre: