Om Bistand for barn

Bistand for barn er Adopsjonsforums bistandsavdeling og hjelper mer enn 5000 barn hvert år. For oss står barnas beste i fokus, og gjennom nærhet og lokal kjennskap jobber vi kontinuerlig med å hjelpe barn på institusjoner, vanskeligstilte familier og lokalsamfunn.

LES MER

Historikk

Da Adopsjonsforum (tidligere Adopsjonsopplysning) ble grunnlagt i 1970 ble det etter kort tid startet opp bistandsarbeid. Opprettelsen av bistandsprosjektene var et resultat av at adoptivforeldre som hadde hentet barn i deres opprinnelsesland så behovene for de barna som ble igjen. I løpet av siste halvdel av 1970–tallet var flere av dagens prosjekter allerede i gang i land som Bolivia, Colombia og Ecuador.

LES MER

Mål, identitet og verdigrunnlag

Bistand for barn ønsker med sitt arbeid å bidra til økt velferd for vanskeligstilte barn, og fremme barns rettigheter i landene vi samarbeider med. I tillegg ønsker vi å fremme menneskelig kontakt og forståelse over landegrensene for å bidra til å skape global solidaritet.

LES MER

Organisering og retningslinjer

Bistand for barn er organisert som en egen enhet i Adopsjonsforums sekretariat. Arbeidet drives innenfor de budsjettrammer som vedtas av Adopsjonsforums landsstyre.

LES MER

Informasjonsmateriell

Her finner du materiell som du kan bruke i forbindelse med informasjons- og innsamlingsarbeid for Bistand for barn. Dersom du ikke har printer, så kan du også bestille brosjyrene av oss i fargeutskrift ved å sende en e-post til bistand@adopsjonsforum.no. Husk å skrive din adresse, antall og hvilken brosjyre du ønsker.

LES MER