Fakta
factboxpic

Fakta om Colombia

Hovedstad: Bogotá
Befolkning: 45,24 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 16
Forventet levealder: 78 år for kvinner og 72 år for menn

Les mer om Colombia på Wikipedia >

Barnehjemmet Luz y Vida i Bogotá

Luz y Vida betyr ‘lys og liv’ på spansk. I et av de fattigste områdene i millionbyen har nonnen Valeriana García–Martín skapt et hjem for over 100 barn, friske og syke.

til tross for den bedrede sikkerhetssituasjonen er det colombianske samfunnet fortsatt preget av den årelange borgerkrigen i landet. I tillegg til fattigdom scorer Colombia høyt på listen over land med store forskjeller i befolkningen. Nederst på denne “stigen” finner man foreldreløse, fattige og syke barn.

Luz y Vida har gjort det til sin oppgave å gi et tilbud til denne utsatte gruppen. Stiftelsen er drevet i samarbeid med det colombianske barnevernet og bistandsorganisasjoner fra blant annet USA, Spania og Norge. Det unike er at det er et hjem, og dermed er alle tilknyttede del av en eneste stor familie.

Integrerer syke og friske barn

Barnehjemmet fokuserer særlig på integrasjon, det å viske ut forskjellene mellom syke og friske barn, og å forberede dem alle på å bli deltagende i det samfunnet de lever i. Dette ser man i den daglige driften, alle bidrar etter egne evne, og akkurat som i et hjem finnes det ingen øvre grense for hvor lenge man kan bli boende. Det samme gjelder på skolen, klassene deles inn etter hver enkelts behov, og selve deltagelsen er en verdi i seg selv. I tillegg til skolen tilbys arbeidsrettede kurs i f.eks. sying eller jordbruk og dyrehold på en bondegård utenfor byen. Stiftelsens institusjoner har dessuten verdi for hele lokalsamfunn, både barnehagen og tilbudet om leksehjelp gjør det mulig for fattige familier å arbeide og forsørge familien sin samtidig som barna blir godt ivaretatt.

20 års samarbeid

Valeriana García Martín kom til Bogotá på begynnelsen av 90-tallet for å starte et barnehjem for synshemmede. Hun så tidlig at behovet for humanitær støtte var stort, og det er slik den enorme utbyggingen har skjedd – og fortsatt skjer. Luz y Vida har en enestående posisjon i lokalsamfunnet, og utviklingen av nye prosjekter skjer hele tiden i tett samarbeid med de som berøres. Støtten har siden 1992 gått uavkortet til barnehjemmet. Formålet med hjelpen er å opprettholde og styrke terapitjenesten for barna ved å lønne tre faste stillinger for helsepersonell. Dessuten gir vi støtte til utbedring av bygningen, aktiviteter og innkjøp av nye hjelpemidler.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Maria, Mathea og Jon Vegard Wasvik. Ta gjerne kontakt med dem på e-post: col-11@adopsjonsforum.no

Støtte

Hvis du vil være med og bidra til dette, kan du tegne et fadderskap på det beløp du måtte ønske, pr år, halvår eller kvartal. To ganger i året får vi hilsen fra Luz y Vida med rapport, regnskap, og noen ganger bilder. Kontonummer for prosjektet er 2070.07.14862

Del med andre: