Fakta
factboxpic

Fakta om Colombia

Hovedstad: Bogotá
Befolkning: 45,24 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 16
Forventet levealder: 78 år for kvinner og 72 år for menn

Les mer om Colombia på Wikipedia >

Skolesenteret Maria de Nazareth i Pasto

Mange familier kommer til Pasto etter å ha blitt fordrevet fra hjemmene sine av narkotikakarteller eller paramilitære grupper. I 1998 startet vi oppbyggingen av senteret Maria De Nazareth for å gi dem et skoletilbud.

Prosjektet støtter barn og unge i Pasto som kommer fra internt fordrevne familier som har måttet reise fra bostedet sitt. Barna som går på denne skolen får både teoretisk undervisning og opplæring i søm, baking, trearbeid og fotografi ved siden av undervisning i sin egen kulturarv.

Det er de ansatte ved skolen som reiser rundt i de fattige delene av byen og kontakter familiene der de bor for å kartlegge behovet. Foreldrenes motivasjon er først og fremst at barna deres vil få mat på skolen.

Samarbeidspartner

Faddergruppen Asociación Noruega Pro Pasto i Norge ble startet allerede i 1992. Siden den gang har vi hatt et nært og godt samarbeid med Hermanitas de la Anunciación (Bebudelsesnonnene) ved søster Regina. Hun har hatt en visjon om å bygge opp et utdanningssenter for de aller svakeste gruppene i Pasto siden hun kom dit i 1986.

Pengene som Pastoforeningen har sendt har blitt brukt til å bygge opp skolen og utstyre den med symaskiner, bake- og heveovner for bakeriet, verktøy til trearbeidsverkstedet og fotoapparat til fotoundervisningen. Det har blitt satt opp administrasjonsbygg, klasserom, spisesal med kjøkken, «Det Norske hus» med bibliotek, datarom, musikkrom. Det foreløpige siste bygget er en barnehage beregnet på 80 barn med eget kjøkken, bad og grupperom. Tanken bak utbyggingen har hele tiden vært hjelp til selvhjelp.

Nytt prosjekt fra august 2012

I samarbeid med Oslo Fotomaraton har vi startet opp undervisning i fotografi. Skolen er alene om å ha fotoundervisning i Pasto, og det er en fotograf i Pasto som vil være kursansvarlig. Målet er at kurset skal ende i en dokumentarfotoutstilling i Norge og Colombia.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Ingerlise Oudenstad og Bente Thorvaldsen. Ta gjerne kontakt med Ingerlise og Bente på e-post: col-13@adopsjonsforum.no

Støtte

Hvis du vil være med og bidra til dette, kan du tegne et fadderskap på det beløp du måtte ønske, pr år, halvår eller kvartal. En eller to ganger i året får vi hilsen fra søster Regina med rapport, regnskap og kanskje noen bilder. Kontonummer for prosjektet er 1645.08.62405

Del med andre: