Fakta
factboxpic

Fakta om Colombia

Hovedstad: Bogotá
Befolkning: 45,24 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 16
Forventet levealder: 78 år for kvinner og 72 år for menn

Les mer om Colombia på Wikipedia >

Barnehjemmet Amparo de Niñas i Bogotá

Yngre jenter fra ressurssvake grupper i Colombia blir ofte offer for overgrep og mishandling, selv av egen familie. Disse jentene trenger utdannelse for å komme seg videre i livet.

Barnehjemmet Amparo de Niñas har plass til 60 jenter i alderen 12 til 18 år. De er alle rusmisbrukere, og har i stor grad vært utsatt for mishandling og overgrep. De fleste har en familie som de har ingen eller liten kontakt med.

Prosjektet gir de eldste jentene på barnehjemmet Amparo de Niñas yrkeskompetanse innen data, frisør, baking, sying og kjøkkenarbeid. Barnehjemmet har fem arbeidsstuer og pengene som sendes til Colombia går med til å ruste opp og utstyre disse for å gi jentene best mulig utdanning.

Målet med prosjektet er å kunne gi jentene en start på en yrkesvei. Vi vet at kunnskap gir økt sjanse til å klare å tilpasse seg et liv i samfunnet. Flere av jentene har ikke tidligere gått på skole og trenger derfor mye hjelp for å klare seg.

Samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner i Colombia er ”Semillas de Amor”, som er en ideell stiftelse som har som sitt overordnede mål å hjelpe de overgrepsutsatte jentene til å bli gode samfunnsborgere. Stiftelsen drives av en håndfull idealistiske kvinner, og har per i dag ansvar for driften av to barnehjem i Bogotá.

Stiftelsen har stor tro på utdanning og vi er derfor enige om at vårt bidrag skal øremerkes dette. Dette prosjektet ble startet i 2010, etter at prosjektet «Ciudadela de la Niña» ble avsluttet.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillig prosjektleder Camilla Bjerved. Ta gjerne kontakt med henne på e-post: col-14@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du enten bli en fast giver eller gi en engangsdonasjon til kontonummer: 9355.34.98137 og merkes «Semillas de Amor». Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Colombia.

Del med andre: