Fakta
factboxpic

Fakta om Etiopia

Hovedstad: Addis Abeba
Befolkning: 93,85 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 75
Forventet levealder: 59 år for kvinner og 54 år for menn

Les mer om Etiopia på Wikipedia >

Etiopia

Etiopia ligger på Afrikas Horn og er et av de mest folkerike landene i Afrika. Kombinasjonen av tørke og væpnede konflikter har skapt en tilnærmet permanent humanitær krise i store deler av landet. Spenningene mellom ulike etniske grupper har økt de senere årene. Mange er redde for at motsetningene kan splitte Etiopia opp i flere mindre land.

Til tross for at Etiopia både er et av de største og mest ressursrike landene i Afrika, er det et av verdens minst utviklede. Den politiske situasjonen har forhindret utbygning av infrastruktur. Situasjonen i Etiopia har ført til at andelen av den fattige delen av befolkningen er ekstremt høy, forventet levealder er lav og utsikten til skolegang og utdanning er liten.
 
Bistand for barn støtter i dag ett prosjekt i Etiopia og var tidligere et av bistandsavdelingens største samarbeidsland. Vårt mest omfattende prosjekt de siste årene var et samarbeid med Norad om støtte til integrasjon av funksjonshemmede barn. Sammen med organisasjonen Handicap National hjalp vi hundrevis av barn med forskjellige handikap tilbake til skolebenken og tilbake til samfunnet. Dette prosjektet ble faset ut i 2013. 
Del med andre: