Fakta
factboxpic

Fakta om Filippinene

Hovedstad: Manila
Befolkning: 103,76 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 19
Forventet levealder: 75 år for kvinner og 69 år for menn

Les mer om Filippinene på Wikipedia >

Filippinene

Filippinene er en fattig øystat i Asia som har vært både spansk og amerikansk koloni. Landet består av mer enn 7.000 øyer, og ligger syd for Taiwan og øst for Vietnam. På et areal som er litt mindre enn Norges har landet over 103 millioner innbyggere.

Filippinene er det eneste landet i Asia med et flertall av kristne (katolikker). Øyene har mer enn 20 aktive vulkaner og ligger midt i tyfonbeltet som dominerer hele den vestlige delen av Stillehavet. Dette gjør at Filippinene svært ofte utsettes for naturkatastrofer som jordskjelv, vulkanutbrudd og tyfoner. Filippinene sliter med mange av miljøproblemene som preger fattige land over hele verden: Avskoging, mangel på rent drikkevann og høy luftforurensning. I tillegg er mer enn halvparten av korallrevene ved øyene skadet eller ødelagt av giftige utslipp og fiskeri.

Bistand for barn støtter i dag ett prosjekt på Filippinene.  

Del med andre: