Fakta
factboxpic

Fakta om Filippinene

Hovedstad: Manila
Befolkning: 103,76 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 19
Forventet levealder: 75 år for kvinner og 69 år for menn

Les mer om Filippinene på Wikipedia >

Barnevernsutvikling via NORFIL på Filippinene

Ekstrem fattigdom i slumområder på Filippinene tvinger noen foreldre til å sende barn til barnehjem. Sammen med NORFIL jobber Bistand for barn for et bedre barnevern slik at flere familier kan få muligheter til å beholde barna sine.

Prosjektet på Filippinene ble startet fordi mange tusen barn hvert år blir plassert i barnevernsinstitusjoner. Ofte er barna utsatt for omsorgssvikt, seksuelt misbrukte, syke eller underernærte. Mange av institusjonene har dårlig økonomi og for lite faglig personell til å gi barna den oppfølging de trenger.

Arbeidet på Filippinene gjøres av NORFIL Foundation, en frivillig ikke-statlig organisasjon godkjent av nasjonale myndigheter. NORFIL har gjennom 30 år vært en pioner for utvikling av et bedre barnevern i landet og har et solid nettverk innenfor barnevernsinstitusjonene. Adopsjonsforum har samarbeidet med NORFIL siden tidlig på 80-tallet og har vært en stor støttespiller under oppbyggingen av organisasjonen. Prosjektet har tidligere vært støttet av Norad gjennom Adopsjonsforum.

Aktiviteter som vi støtter

Fosterhjemsprogram
Fosterhjem gir midlertidig omsorg til barn mellom 6 måneder og frem til de blir omtrent ett år. Barnas situasjon skal i denne tiden vurderes. Enten blir barnet tilbakeført til egen familie, eller frigitt av sosialdepartementet for adopsjon.

Hjelp til ugifte gravide kvinner
NORFIL gir svangerskapsrådgivning, samt et tilbud om opphold før og etter fødselen, i tillegg til helsesjekk, aktiviteter og annen opplæring.

Landsbybasert rehabilitering for barn og ungdom med funksjonshemming
Støtte til foreldre til selv å kunne ta hånd om sine funksjonshemmede barn. Tiltaket har fokus på et forpliktende samarbeid med lokale og sentrale myndigheter.

Kunnskapssenter for sosialt arbeid
Senteret har som formål å oppgradere kunnskap hos sosialarbeidere til å møte nye behov innen sosialt arbeid. Deltagere i opplæringsprogrammene er sosialarbeidere fra lokale myndigheter samt sosial- og barnevernsorganisasjoner fra hele landet.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillig prosjektleder Berit Grønvold. Ta gjerne kontakt med Berit på e-post: fil-01@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 6011.66.89068. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet på Filippinene.

Del med andre: