Fakta
factboxpic

Fakta om India

Hovedstad: New Delhi
Befolkning: 1,35 milliarder
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 48
Forventet levealder: 69 år for kvinner og 66 år for menn

Les mer om India på Wikipedia >

India

India er verdens nest mest folkerike stat. Landet har en befolkning på over en milliard mennesker spredt over et areal som er nesten ti ganger så stort som Norge. Landet rommer et mylder av folkeslag, kulturer, religioner og språk, med hindi–talende hinduer som den klart største grupperingen. Etter hindi er bengali, gujerati, marathi og tamil de største språkgruppene.

En stor andel av befolkningen snakker engelsk, som fortsatt er offisielt språk for sentraladministrasjonen, sammen med hindi. India har siden frigjøringen i 1947 vært verdens største demokratiske stat. Selv om det er betydelige motsetninger mellom ulike befolkningsgrupper, er India alt i alt et stabilt, fredelig og trygt land.


Barnehjemmet Paramanada Missions i Banagram

Paramananda Missions barnehjem i Banagram utenfor Kolkata som støtter 300 foreldreløse gutter. Prosjektleder er Hanne Giæver og du kan lese mer på prosjektets hjemmesider ved å klikke her.

Støtteprogrammet Nava Joti i Kolkata

"Nava Jyoti" drives av the Indian Society of Sponsorship and Adoption, i Kolkata. Prosjektet legger forholdene til rette for at barn fra fattige familier skal få mulighet til barnehage og skolegang. Prosjektleder er Irene Figenschou og du kan kontakte henne på ifigens@online.no.

Støtteprogrammet The child in family i Kolkata

"The Child in family" (Barnet i familien) drives av the Indian Society of Sponsorship and Adoption, i Kolkata. Det blir gitt støtte til barn av fattige familier, der foreldre ikke har råd til å betale skoleutgifter for barna sine. Prosjektleder er Irene Figenschou og du kan kontakte henne på ifigens@online.no.

Helseklinikken Baitarini Hospital i Orissa

Helseklinikken Baitarini Hospital er finansiert av Bistand for barn og ble åpnet i oktober 2011 i landsbyen Neulia, Puri Pada. For første gang har nå 5000 familier i og rundt landsbyen tilgang til legehjelp lokalt. Les mer her

Del med andre: