Fakta
factboxpic

Fakta om India

Hovedstad: New Delhi
Befolkning: 1,35 milliarder
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 48
Forventet levealder: 69 år for kvinner og 66 år for menn

Les mer om India på Wikipedia >

Helseklinikken Baitarini Hospital

Helseklinikken har siden 2012 blitt drevet gjennom «Venneforeningen for Baitarini Hospital» fordi adopsjonsmyndigheten i India ikke tillot prosjekter fra adopsjons­organisasjoner.
Nå er det imidlertid stans av adopsjoner fra India, og prosjektet som i sin tid ble startet av Adopsjonsforum blir igjen tatt inn under ­Bistand for Barn.

Baitarini Hospital ligger i landsbyen Neulia, Puripada i delstaten Odisha. Helseklinikken gir et lavterskel tilbud med helsetjenester til mange små landsbyer i området. Den konsentrerer seg først og fremst om primærhelsetjeneste ved prioritering av kvinner og barn, men alle som kommer til behandling får hjelp så langt som det er mulig med enkle midler.

Klinikken har blitt svært viktig for lokalbefolkningen, noe nesten 19 000 konsultasjoner i løpet av drøye 6 år viser. Det behandles sykdommer som diare, tarmsykdommer, hjerte-karsykdommer og infeksjonssykdommer. Malaria er et stort problem i området. Gravide følges opp spesielt og er en prioritert oppgave sammen med forebygging av sykdommer.

Vår samarbeidspartner Subhadra Mahtab Seva Saddan (SMSS) har gjennom sitt virke vært en viktig sosial aktør i denne delstaten. SMSS driver barnehjem, et hjem for eldre, et internat for unge kvinner, dagsenter og korttidstilbud til hjemløse i tillegg til helseklinikken.

Prosjektleder

Torill Juvet Hermansen har i mer enn 30 år jobbet i Adopsjonsforums sekretariat. Prosjektet drives på frivillig basis og alle innsamlede midler tilfaller prosjektet, bortsett fra bankutgifter.

Torill kan nås på epost torilljuvet@gmail.com

Støtte

Vil du støtte dette lille, men viktige helseprosjektet kan du enten bli fast giver eller gi en engangsdonasjon til kontonummer 1503.27.51315

Del med andre: