Fakta
factboxpic

Fakta om Kina

Hovedstad: Beijing
Befolkning: 1,34 milliarder
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 16
Forventet levealder: 77 år for kvinner og 73 år for menn

Les mer om Kina på Wikipedia >

Kina

Kina er verdens mest folkerike land og har siden 1947 blitt styrt av kommunistpartiet. De siste årene har landet åpnet sine grenser mot Vesten, og har hatt stor økonomisk fremgang.

Den økonomiske politikken i Kina har siden Maos død gradvis blitt mer liberalisert. I dag har Kina verdens raskest voksende økonomi og i 2011 passerte Kina Japan som verdens 2. største økonomi. Myndighetene har blant annet åpnet opp for utenlandske investeringer og i 2001 ble Kina medlem av WTO (World Trade Organisation). Kina har løftet flere hundre millioner mennesker ut av absolutt fattigdom, men fattigdom er fremdeles utbredt på landsbygda.

Bistand for barn har per i dag ingen prosjekter i Kina.

Del med andre: