Fakta
factboxpic

Fakta om Nepal

Hovedstad: Kathmandu
Befolkning: 29,89 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 43
Forventet levealder: 68 år for kvinner og 65 år for menn

Les mer om Nepal på Wikipedia >

Nepal

Nepal er et fattig land med en storslått natur. Landet ligger inneklemt mellom India og Kina, som begge har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landets politiske situasjon har i en årrekke vært ustabil. I juni 2008 ble landet republikk, og det arbeides nå med å utarbeide en ny grunnlov.

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Nepal er et av verdens fattigste land og defineres av FN som et av de minst utviklede (MUL-land.) Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og man regner med at omlag 40 prosent av befolkningen er underernærte.
 
Adopsjonsforum støtter i dag tre prosjekter i Nepal. Norad har siden 2008 støttet lokalsamfunnsprosjektet Timure Khaidi i Rasuwa nord i landet.
Del med andre: