Jayantis minnefond ved Panchkhal

Jayanti var det første barnet som skulle adopteres fra Nepal til Norge. Vinteren 1997-98 var svært kald i Kathmandu og Jayanti ble syk og døde, som flere andre barn ved barnehjemmet Bal Mandir. Målet med prosjektet er å gi barn, og spesielt barn som ikke er funksjonsfriske, et verdig liv.

Underskudd på personale gjorde at de funksjonshemmede barna ofte ble stuet bort i en krok uten noen form for kroppskontakt eller stimuli. Prosjektet startet derfor med å ansette en fagutdannet sykepleier og assistenter for avlastning, slik at det er døgnkontinuerlig vakt. Kroppskontakt, stimuli, klær og medisiner til barn med spesielle behov har vært og er hovedfokus for de prosjektansatte.

Ledelsen på barnehjemmet bestemte forholdsvis raskt at dette prosjektet var bedre egnet til å driftes på en underavdeling av Bal Mandir, utenfor Kathmandu, på et sted som heter Panchkhal. Barnehjemmet Panchkhal har rundt 35-40 barn, og er en god blanding av funksjonsfriske gutter og barn med ulike spesielle behov.

Pengene fra Norge har i hovedsak gått til lønn til personale for de funksjonshemmede barna og til utgifter til aktiviteter for alle 40 barna. Aktiviteter er alt fra dansekurs, kurs i taekwondo, bidrag til feiringer av spesielle høytider/festivaler og diverse utflukter. I tillegg har prosjektet bygget på en etasje for aktivitetsrom, samt pusset opp kjøkken, spisesal og sanitæranlegg.

Tilbud til eldre barnehjemsbarn

Ungdommene som har blitt for gamle til å bo på barnehjemmet står ofte helt på bar bakke uten noen form for nettverk og med få verdige framtidsutsikter. I 2009 ble prosjektet utvidet med å gi de voksne jentene som var på vei ut av barnehjemmet tilbud om samtaler/kurs med tema om alt fra seksualitet og prevensjon til yrkesveiledning. Senere ble dette videreutviklet ved å hvert år gi noen få muligheten til å starte en liten internettkafe/skrivestue som sin egen bedrift.

Samarbeidspartner

Prosjektet har et nært samarbeid med Adopsjonsforums kontaktperson i Nepal, Sharad Gautam. Han drifter prosjektet lokalt, etter hvert også i samarbeid med sin kone Anjana Gautam. De yter en uvurderlig støtte for et lite økonomisk bidrag og prosjektet hadde vært umulig å realisere uten deres innsats.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillig prosjektleder Oddrun Rangsæter. Ta gjerne kontakt med Oddrun på e-post: nep-01@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 3991.40.36643. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Nepal.

Del med andre: