Fakta
factboxpic

Fakta om Sri Lanka

Hovedstad: Colombo
Befolkning: 21,48 millioner
Antall barn per 1000 levendefødte som dør før fylte ett år: 9
Forventet levealder: 79 år for kvinner og 72 år for menn

Les mer om Sri Lanka på Wikipedia >

Sri Lanka

Sri Lanka er ei øy som ligger i Det indiske hav, sydøst for det indiske subkontinent. Landet het tidligere Ceylon og er på størrelse med Nordland og Troms til sammen. På dette beskjedne arealet bor det nærmere 20 millioner mennesker.

I de siste tiårene har fattigdommen blitt redusert i landet, men likevel lever rundt en fjerdedel av landets befolkning under fattigdomsgrensen. Sammenliknet med andre land i regionen har Sri Lanka et relativt godt velferdssystem. Flere helsetjenester er gratis, og det finnes mange sykehus.

Bistand for barn støtter i dag ett prosjekt på Sri Lanka.

Del med andre: