Barnehjemmene Good Sheperd Convent, The Haven og Prem Nivasa i Colombo

Barnehjemsbarn på Sri Lanka trenger hjelp til å bygge en ny fremtid. Med omsorg, oppfølging og utdanning kan dagens barn gjøre noe med morgendagens hverdag.

Etter 25 år med borgerkrig og konflikter, tsunamien som rammet hardt i 2004 og finanskrisen er Sri Lanka nå i ferd med å reise seg igjen. På tross av dette holder levekårene seg dårlige i takt med at levekostnadene øker. Mange familier ser seg ikke i stand til å ta vare på sine egne barn og antall barn på barnehjemmene øker. Igjen blir barna de store taperne.

Bistand for barn har siden 2009 støttet tre barnehjem på Sri Lanka; Good Sheperd Convent, The Haven og Prem Nivasa. Institusjonene mottar noe midler fra offentlig sektor, men denne støtten kan på ingen måte tilfredsstille barnehjemmets behov. Barnehjemmene er avhengige av private donasjoner for å holde driften i gang.

De fleste forbruksartikler som bleier, morsmelkerstatning, såpe og sengetøy er mangelvare. I tillegg til støtte til det mest nødvendige i hverdagen gir prosjektet de eldre barna mulighet til utvikling ved å ruste opp skolemateriellet og det pedagogiske utstyret på barnehjemmene. Skolegang er essensielt for å sikre barnas fremtid.

Hjelper unge mødre

På Sri Lanka risikerer unge mødre som blir gravide utenfor ekteskap, å bli utstøtt av familien. Institusjonene vi samarbeider med hjelper også gravide i en vanskelig livssituasjon. Som oftest er det ingen som vet om graviditeten, kanskje med unntak av mor eller bestemor. De fleste av jentene som kommer er i en fortvilet situasjon.

Jentene bor vanligvis på institusjonen fra de er tre måneder på vei og frem til barnet eventuelt adopteres bort. Offisielt er de unge gravide jentene enten på jobb i utlandet, eller i arbeid på en av de mange teplantasjene.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Trine Sjåheim Skaugerud og Kai Skaugerud. Ta gjerne kontakt med Trine og Kai på e-post: sri-01@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 1503.09.39279. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet på Sri Lanka.

Del med andre: