Skattefradrag

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 29-03-2012

Alle som har gitt mer enn 500 kr til Bistand for barn kan få skattefradrag for gaven(e), og du kan få fradrag på skatten for inntil 50 000 kr. Alminnelig inntekt skattlegges med en sats på 22 %, derfor vil en gave på 10 000 kr gi 2 200 kr mindre i skatt. 

For å kunne få skattefradrag, trenger Bistand for barn ditt personnummer og fullstendig adresse. Dette må vi ha tilsendt skriftlig, fortrinnsvis på e–post. Bedrifter kan også få skattefradrag og da trenger vi organisasjonsnummer.

Årsoppgave

Vi innrapporterer til ligningsmyndighetene.