Informasjonsmateriell

Tekst: Bistand for barn // Dato: 16-04-2012

Her finner du materiell som du kan bruke i forbindelse med informasjons- og innsamlingsarbeid for Bistand for barn. Dersom du ikke har printer, så kan du også bestille brosjyrene av oss i fargeutskrift ved å sende en e-post til bistand@adopsjonsforum.no. Husk å skrive din adresse, antall og hvilken brosjyre du ønsker.

Undervisningsmateriell

Det er flere som har etterspurt undervisningsmateriell til bruk i skolen. Bistand for barn har dessverre ikke ressurser til å utvikle dette selv, men for de som ønsker et opplegg kan vi anbefale "Det magiske klasserommet" fra Redd Barna. Her finner du et flott opplegg tilpasset kompetansemål i RLE, Samfunnsfag og Norsk for 3. - 7. trinn. Undervisningsopplegget er komplett med lærerveiledning, SMART-oppgaver og en spennende interaktiv læringsmetode.

Dette opplegget kan fungere fint for eksempel med en innsamling til Bistand for barns prosjekter i Etiopia.