Bistand for barn på NRK Puls

Tekst: Bistand for barn // Dato: 22-10-2012

Mandag 29. oktober viste NRK Puls historien om 12 barn som skulle til Norge, men som viste seg å være for syke for en fremtid her. Bistand for barns fosterfamilieprogram i Etiopia gav disse barna et alternativ.

Helseprogrammet Puls sendes rett etter Dagsrevyen på NRK hver mandag.

29. oktober var temaet "adopsjonens nye ansikt".

  • Hvorfor har adopsjonstallene gått ned?
  • Hvorfor øker andelen adopsjoner av barn med spesielle omsorgsbehov?
  • Hvordan behandles saker i faglig utvalg (FU) i Bufdir?
  • Hva bør en familie tenke gjennom hvis de vil adoptere barn med spesielle behov?

I programmet deltar en familie som har adoptert fra Ungarn gjennom InorAdopt, Adopsjonsforum / Bistand for barn, en representant fra faglig utvalg (FU) og sjefen for Bufdir.

Puls–programmet på NRK finner du på nettet her.
En direkte lenke til innslaget fra Bistand for barns prosjekt i Etiopia finner du her.

NRKs forhåndsomtale:
Hvorfor søker stadig flere familier om å få adoptere barn som vil trenge ekstra omsorg og oppfølging? I løpet av få år har andelen barn som adoptereres til Norge med spesielle omsorgsbehov økt kraftig. Puls har fulgt en av familiene som hentet hjem et lite barn fra et barnehjem i Ungarn tidligere i år. I programmet får du også historien om 12 barn som skulle til Norge, men som viste seg å være for syke for en fremtid her.

Programleder: Helene Sandvig.