Bolivia

Bolivia regnes som det fattigste landet i Latin–Amerika. Hele 59% av landets befolkning regnes som fattige. Dette fører til at hver eneste dag går over 615.000 barn sultne til sengs. Forskjellen mellom fattige og rike er svært tydelige.

Befolkningen er hovedsakelig indianere. De fleste av dem arbeider som bønder enten på den store høysletta Altiplano eller i det tropiske lavlandet. Det er vanskelig å livnære seg av jordbruk og dyrehold, og mange indianere velger derfor å flytte fra landsbygda og bosette seg i fattige områder i de store byene. Dermed oppstår etter hvert slumområder med små og dårlige boliger, mangel på vann og elektrisitet. Kloakken renner ofte åpent og skole– og helsetilbud er knapphetsgoder.

Bistand for barn har per i dag ingen prosjekter i Bolivia.