Colombia

Colombia er Latin-Amerikas fjerde største land og er rikt på naturressurser som olje, gull, sølv, platinum og kull. I tillegg til dette er Colombia kjent for sin storstilte narkotikahandel. Dette har også gjort at landet har vært utsatt for store konflikter og uroligheter i mange år.

Colombia preges nå av et stramt offentlig budsjett og store innenrikskonflikter. Andre økonomiske problemer er høy arbeidsledighet, mange internt fordrevne flyktninger og en stor andel av fattige. I Colombia kjemper regjeringshæren mot de venstreorienterte geriljagruppene FARC og ELN, som kontrollerer store områder av landet. Regjeringen har USA og ulike paramilitære grupper med seg på laget. Denne ustabile politiske situasjonen, samt den store narkotikahandelen, har ført til at Colombia i dag er det landet i verden med flest flyktninger, nest etter Sudan.

Bistand for barn støtter i dag fem prosjekter i Colombia og er bistandsavdelingens største samarbeidsland. I januar 2014 ble vårt mest omfattende prosjekt, psykologhjelp for overgrepsutsatte jenter, faset ut.