Daghjemmet San Pablo i Popayán

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 18-05-2003

Hogar Infantil San Pablo er et daghjem med skole for barn under sju år. Daghjemmet ligger i et område med mange internt fordrevne flyktninger, og mer enn 300 barn fra fattige familier får her et sted å være og et måltid mat hver dag.

Prosjektet ble startet av den katolske nonnen Margarita Lajoie i 1984 etter at et voldsomt jordskjelv hadde rammet byen. Den fattige bydelen El Retiro fikk spesielt store ødeleggelser, og daghjemmet ble startet i to store rom med en patio. Noen år etter ble en helsestasjon åpnet, blant annet basert på frivillighet fra helsepersonell i byen. Gjennom Bistand for barn har de fått midler til utbygging og oppussing.

Både daghjemmet og helsestasjonen blir drevet med støtte fra Colombias offentlige familievern, blant annet til noe mat og utstyr, men behovet for ekstra midler til lønninger, skolemateriell, mat og medisiner er stort. Og det er alltid mange flere barn og familier som kunne trenge et slikt tilbud.

De ansatte er lojale og idealistiske, og i vanskelige perioder har de fortsatt i arbeidet gjennom måneder uten betaling. Representanter for daghjemmet går også på hjemmebesøk til familiene og tilbyr rådgivning til mødrene.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Anita Nordli og Gro Gjermundnes. Ta gjerne kontakt med Anita og Gro på e-post: col-08@adopsjonsforum.no

Støtte

Hvis du vil være med og bidra til dette, kan du tegne et fadderskap på det beløp du måtte ønske, pr år, halvår eller kvartal. En eller to ganger i året får vi hilsen fra San Pablo med rapport, regnskap og kanskje noen bilder. Kontonummer for prosjektet er 1645.12.72725