Fosterfamilieprogram for foreldreløse hivsmittede barn i Addis Abeba

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 27-09-2016

Hivsmitte er svært stigmatiserende i Etiopia og det er ikke uvanlig å bli frosset ut av sine nærmeste. Foreldreløse barn med hiv er særskilt utsatt, og trenger mye omsorg og medisinsk oppfølging for å overleve.

Barna i fosterfamilieprogrammet er barn som har bodd på transitthjemmet til Adopsjonsforum i Etiopia mens de ventet på å bli adoptert til Norge. Under helseundersøkelser viste det seg at barna var hivsmittet, og siden norske myndigheter den gang ikke tillot adopsjon av barn med hiv, måtte adopsjonsprosessen avbrytes. Adopsjonsforum hadde et moralsk ansvar for disse barna, og på bakgrunn av dette ble fosterfamilieprogrammet opprettet i 2004.

Programmet drives av den etiopiske partnerorganisasjonen Volunteers for Family Development (VOFAD) som gir opplæring og rådgivning til 18 fosterfamilier. Familiene får, i tillegg til økonomisk støtte og gratis medisinsk oppfølgning, utlevert mat, sanitærartikler og brensel en gang per måned. Bistand for barn støtter hvert barn gjennom fosterfamilieprogrammet frem til de er 18 år gamle.

Fosterfamiliene

Tanken bak programmet er å gi de hivsmittede barna et best mulig liv i Etiopia. VOFAD rekrutterer forsterfamilier gjennom Mulu Wongel Belivers Church i Gottera-området i utkanten av Addis Abeba. Fosterfamiliene er som andre familier i Etiopia, med gjennomsnittlig inntekt og utdannelse.

Når en familie har sagt seg villig til å bli fosterfamilie går de gjennom et 5-dagers kurs hvor de lærer hvordan å leve med et hivsmittet barn i huset. De lærer om stell og medisinering, og om viktigheten av god hygiene og riktig kost. VOFAD sørger også for innkjøp av riktig mat og medisiner til alle barna, og de sørger for at barna får den medisinske oppfølgingen som er nødvendig. VOFAD har også ansvar for den daglige oppfølgingen / veiledningen av fosterforeldrene, og arrangerer oppfølgingskurs for familiene.

Adopsjonsforum avsluttet adopsjonssamarbeidet med Etiopia i 2015 og det kommer ikke flere nye barn inn i fosterfamilieprogrammet. Dessuten tillater norske regler i dag adopsjon av barn med hiv. Med dagens medisiner kan man leve et tilnærmet normalt liv, og helsemyndighetene har nedgradert hivsmitte fra å være en dødelig sykdom til en alvorlig kronisk lidelse.

Prosjektledere

Prosjektet drives av bistandskoordinator i Bistand for barn. Ta gjerne kontakt med bistandskoordinator på e-post: bistand@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 1645.11.49133. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Etiopia.