India

India er verdens nest mest folkerike stat. Landet har en befolkning på over en milliard mennesker spredt over et areal som er nesten ti ganger så stort som Norge. Landet rommer et mylder av folkeslag, kulturer, religioner og språk, med hindi–talende hinduer som den klart største grupperingen. Etter hindi er bengali, gujerati, marathi og tamil de største språkgruppene.

En stor andel av befolkningen snakker engelsk, som fortsatt er offisielt språk for sentraladministrasjonen, sammen med hindi. India har siden frigjøringen i 1947 vært verdens største demokratiske stat. Selv om det er betydelige motsetninger mellom ulike befolkningsgrupper, er India alt i alt et stabilt, fredelig og trygt land.


Helseklinikken Baitarini Hospital i Orissa

Helseklinikken Baitarini Hospital er finansiert av Bistand for barn og ble åpnet i oktober 2011 i landsbyen Neulia, Puri Pada. For første gang har nå 5000 familier i og rundt landsbyen tilgang til legehjelp lokalt. Les mer her