Aktiv Fritid for barnehjemsbarn i Kathmandu

Tekst: Bistand For Barn // Dato: 08-07-2008

Barn trenger fri lek og kreative aktiviteter utenom skoletiden. Gjennom ulike erfaringer i fritiden kan barna utvikle seg, få bekreftet sin identitet og styrket sin selvfølelse. Prosjektet Aktiv Fritid gir barna som bor ved barnehjemmet Bal Mandir i Kathmandu sjansen til å gjøre vanlige ting som barn ellers gjør i fritiden sin.

Fram til Aktiv Fritid startet i 2008 hadde de 220 barna på Bal Mandir svært få aktivitetsmuligheter utenom tiden de gikk på skolen. Prosjektet organiserer aktiviteter for barna etter skoletid, på fridager og i ferier. Å gjøre mennesker selvhjulpne i form av hjelp til selvhjelp er et av Bistand for barns viktigste prinsipper i bistandsarbeidet.

Aktiviteter med lek og læring

Aktiv Fritid har ansatt trenere i fotball, basketball, volleyball og taekwondo. Kjøkkenhage og matstell skal bli aktiviteter barna kan delta i. PC-opplæring og foto skjer i workshops for de eldste. Lokal prosjektleder Sharad leder aktiviteter utendørs. Det er i hovedsak korte og lange dagsturer med ulike tema og turmål, trekkingturer tre til fem dager, elvevandringer og en populær gjørmebadedag.

Barna lærer både praktiske, teoretiske og sosiale ferdigheter gjennom aktivitetene. De blir bedre forberedt til livet etter og utenfor barnehjemmet. De yngste barna får stimuli gjennom organisert sang og musikk på rommene sine. Barn med ulike handicap er i størst mulig grad integrert i det som skjer i fellesskapet. Flere ganger har Sharad båret dem på ryggen så de også skal få være med på utflukter.

Et prosjektbesøk i februar 2012 viste at barna lærer uventet mye av aktivitetene og setter ord på den positive utviklingen de selv opplever. Resultatene overgår det vi drømte om. Barna er veldig takknemlige og håper aktivitetene vil fortsette.

Samarbeidspartnere

Barnehjemmet Bal Mandir (barnas tempel) ligger i hovedstaden Kathmandu. I dette gamle og nedslitte fyrsteslottet bor det for tiden 220 barn i alderen 0 – 18 år. Prosjektet driftes av lokal prosjektleder Sharad Raj Gautam.

Prosjektledere

Prosjektet drives av frivillige prosjektledere Margaret Garnes og Odd Kristian Dahle. Ta gjerne kontakt med Margaret og Odd Kristian på e-post: nep-03@adopsjonsforum.no

Støtte

Ønsker du å engasjere deg i dette prosjektet? Da kan du bli fast giver eller gi en engangsdonasjon på kontonummer: 1201.82.27183. Støtten vil gå uavkortet til prosjektet i Nepal.